ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/INVITATION

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 στο άνοιγμα της
έκθεσης Plattorms Project 2020 – 2021 – Independent Art Fair στον
εκθεσιακό χώρο “Νίκος Κεσσανλής”

της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
(Πειραιώς 256, ΤΚ 182 35 Αν. Ιωάννης Ρέντης)

Άνοιγμα Έκθεσης: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00 — 22:00
Διάρκεια Έκθεσης: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 έως Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

ώρες λειτουργίας:
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, 16:00 – 22:00
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου εώς Κυριακή 24 Οκτωβρίου, 12:00 – 21:00

Λόγω των προληπτικών μέτρων Covid—19, επισκεφθείτε πρώτα τον ιστότοπο του
Platforms Project για να διασφαλίσετε την είσοδό σας.

Με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


You are kindly invited on Thursday 21st of October 2021 to the
opening of Platforms project 2020 – 2021
Independent Art Fair at
“Nikos Kessanlis” Exhibition Hall of Athens School of Fine Arts
(256 Pireos Str., 182 35 Ag. Ioannis Rentis)

Official Opening: Thursday 21st of October 2021 at 16:00 – 22:00
Duration of the Exhibition: Thursday 21 st of October 2021 until Sunday 24th of October 2021

Opening hours:
Thursday 21 st of October, 16:00 – 22:00
Friday 22nd of October until Sunday 24th of October, 12:00 – 21:00

Due to Covid—19 preventative measures, please visit Platforms Project ‘s website first to ensure your entrance.

With the support and under the auspices of the Hellenic Ministry of Culture and Sports.


Υπό την Αιγίδα | Under the auspices

PLATFORMS 2021 e-invitation

ΧΟΡΗΓΟΙ – SPONSORS

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – COMMUNICATION SPONSORS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - COMMUNICATION SPONSORS

Request for Feedback